<div align="center"><h1>effata</h1><br><h3>strona stowarzyszenia inicjatyw społecznych effata</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://web.pwsz.pila.pl/~effata/">http://web.pwsz.pila.pl/~effata/</a></div>